”HVORFOR SPILLE TEATER OM KUNDBY-PIGEN?” - ET TEATERFOREDRAG

”I den virtuelle verden er der også masser af gode oplevelser. En sådan oplevelse gav Robert eleverne på Hoptrup Efterskole med sit oplæg om Kundby pigen eller Natascha, som Robert insisterede på at kalde hende. Roberts viden er stor, skræmmende og giver stof til eftertanke og til refleksion. Vi gik klogere og mere nuanceret fra zoom den eftermiddag" 

Jan Duborg Boysen. Hoptrup Efterskole, februar 2021

Oktober 2019 havde Teatret Fair Play i Holbæk premiere på den mest eksponerede ungdomsforestilling nogensinde ”DEN FØRSTE DRÅBE BLOD”.

Den Reumert-nominerede dramatiker Robert Reinhold fortæller om ensomhed, radikalisering og hvorfor ”DEN FØRSTE DRÅBE BLOD” er så vigtig en historie at fortælle netop nu.

Med udgangspunkt i forestillingen, bogen og podcasten ”OM DEN FØRSTE DRÅBE BLOD” fortæller Robert Reinhold om den mulige sammenhæng mellem et ungt sårbart menneskes ”offentlige liv” og hendes ensomme privatliv uden for skolen. Om baggrunden for radikaliseringen, som fik så fatale konsekvenser for en ganske almindelig dansk pige?

Hvordan det kunne ske? Og kan det ske igen? Hvordan forstår vi den til tider svært forståelige virkelighed, der gør det muligt for os at spejle os i personer og hændelser, der umiddelbart ligger os fjernt?

Foredrag og varighed tilpasses alder, ønsker og målgruppe.

Supplerende workshopforløb:

Foredraget kan eventuelt suppleres med særligt tilrettelagte workshops, der tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fællesmål for Samfundsfag, Dansk og Drama.

Formålet er at give eleverne mulighed for at opleve, erfare, bearbejde og udtrykke sig igennem mødet med professionel scenekunst og litteratur i en æstetisk samfundsrelevant indlæringsproces.

Med udgangspunkt i manuskriptet ”DEN FØRSTE DRÅBE BLOD” baseret på sagen om Kundby-Pigen, får eleverne mulighed for at improvisere sprogligt og skabe fortælleforløb, der styrker deres narrative kompetencer og kendskabet til research og fortælletekniske processer.

I forløbet får eleverne mulighed for at oversætte deres personlige oplevelse af forlægget, manuskriptet og dets kunstneriske udtryk, til deres eget personlige teatermanuskript.

Eleverne indgår samtidig i et kollektivt skabende samarbejde i et fælles kunstnerisk udtryk/projekt, der skildrer processerne, som går forud for radikalisering og isolation.

I forbindelse med Holbæk Kommunes initiativ KULTURRYGSÆK arrangerede Teatret Fair Play en række forebyggende workshops for kommunens 8.-klasser.

KULTURRYGSÆKKEN  var en succes og blev bl.a. fornemt beskrevet i Folkeskolen.dk.

Folkeskolen.dk om workshoppen