Levende litteraturmøder for børn og unge med Robert Reinhold

Dramatiker Robert Reinhold præsenterer SOLDATEN og DEN FØRSTE DRÅBE BLOD, to teatertekster, der handler om unges udfordringer med at finde sig selv og sin identitet som hhv. udsendt soldat og radikaliseringstruet ung kvinde. Eleverne får mulighed for at opleve professionel dramatik samt at udtrykke egne ideer og tanker i oversættelsen af virkelighedens historier til litteratur. Litteraturmødet arrangeres som oplæg eller workshop efter behov.

Eleverne stifter bekendtskab med dramatikken som konkret skriveteknisk værktøj og anderledes litteratur. De unge vil opdage, at dramatik kan bruges til at udtrykke og behandle svære emner, relationer og følelser, der ofte ikke tales om. Robert Reinhold vil gennem dramatiske øvelser og åben debat inspirere til elevernes skrive-/læseglæde, fantasi og personlige historier samt vise, at der ikke er grænser for, hvad man kan udfolde i dramatik.

Statens Kunstfond står bag et nyt katalog med titlen ’Levende litteraturmøder for børn og unge’ som netop er lanceret i en onlineudgave, målrettet skoler og dagtilbud, men kan også benyttes af f.eks. biblioteker og andre arrangører af litterære arrangementer. Idéen er, at man fremover kan hente inspiration i kataloget, inden der søges støtte til et arrangement.

Online katalog: Levende litteraturmøder for børn og unge

 


 

”HVORFOR SPILLE TEATER OM KUNDBY-PIGEN?” - ET TEATERFOREDRAG

”I den virtuelle verden er der også masser af gode oplevelser. En sådan oplevelse gav Robert eleverne på Hoptrup Efterskole med sit oplæg om Kundby pigen eller Natascha, som Robert insisterede på at kalde hende. Roberts viden er stor, skræmmende og giver stof til eftertanke og til refleksion. Vi gik klogere og mere nuanceret fra zoom den eftermiddag" 

Jan Duborg Boysen. Hoptrup Efterskole, februar 2021

Oktober 2019 havde Teatret Fair Play i Holbæk premiere på den mest eksponerede ungdomsforestilling nogensinde ”DEN FØRSTE DRÅBE BLOD”.

Den Reumert-nominerede dramatiker Robert Reinhold fortæller om ensomhed, radikalisering og hvorfor ”DEN FØRSTE DRÅBE BLOD” er så vigtig en historie at fortælle netop nu.

Med udgangspunkt i forestillingen, bogen og podcasten ”OM DEN FØRSTE DRÅBE BLOD” fortæller Robert Reinhold om den mulige sammenhæng mellem et ungt sårbart menneskes ”offentlige liv” og hendes ensomme privatliv uden for skolen. Om baggrunden for radikaliseringen, som fik så fatale konsekvenser for en ganske almindelig dansk pige?

Hvordan det kunne ske? Og kan det ske igen? Hvordan forstår vi den til tider svært forståelige virkelighed, der gør det muligt for os at spejle os i personer og hændelser, der umiddelbart ligger os fjernt?

Foredrag og varighed tilpasses alder, ønsker og målgruppe.

Supplerende workshopforløb:

Foredraget kan eventuelt suppleres med særligt tilrettelagte workshops, der tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets Fællesmål for Samfundsfag, Dansk og Drama.

Formålet er at give eleverne mulighed for at opleve, erfare, bearbejde og udtrykke sig igennem mødet med professionel scenekunst og litteratur i en æstetisk samfundsrelevant indlæringsproces.

I forbindelse med Holbæk Kommunes initiativ KULTURRYGSÆK arrangerede Teatret Fair Play en række workshops for kommunens 8.-klasser.

KULTURRYGSÆKKEN  var en succes og blev bl.a. fornemt beskrevet i Folkeskolen.dk.

Folkeskolen.dk om workshoppen